ZŠ a MŠ Mikulůvka
ZŠ a MŠ Mikulůvka, okres Vsetín

​​​​​​Datová schránka: khr4img

GDPR

(General Data Protection Regulation) - Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů:

 • Název: Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín
 • Adresa: Mikulůvka 42, 756 24 Bystřička

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jan Anděl, andeldpo@gmail.com, tel. +420 773 634 217

Odpovědnost správce:

Jako správce jsme odpovědni za veškeré zpracování osobních údajů dětí a žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců v rámci některé agendy Základní školy a Mateřské školy Mikulůvka, okres Vsetín. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o výmaz, opravu, o informace o Vašich osobních údajích), námitky a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s Vašimi údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Odpovědnost pověřence:

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy Základní školy a Mateřské školy Mikulůvka, okres Vsetín, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy. 

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně Vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků, je odpovědný výhradně samotný správce.

Vaše práva:

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci agendy školy Mikulůvka (zpracováváme je jako správce), máte právo:

 • Dotázat se, zda se zpracovávají, či žádat jejich kopii (podrobněji č. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, můžeme jej odmítnout.
 • Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON.
 • Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme níže na této stránce.
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu skola@zsmikuluvka.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na adresu školy nebo osobně.
 • Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejdříve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, email s uznávaným elektronickým podpisem a nebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
 • Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

Zpracováváme osobní údaje v těchto agendách:

 • Zápis k základnímu vzdělávání
 • Zajištění základního vzdělávání
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání
 • Zajištění předškolního vzdělávání
 • Zájmové vzdělávání ve školní družině
 • Zajištění školního stravování
 • Poskytování poradenských služeb ve školním poradenském pracovišti
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků, výběrová řízení na zaměstnance
 • Pracovní a mzdová agenda
 • Evidence uchazečů o zaměstnání
 • Evidence úrazů
 • Ochrana majetku a osob
 • Prezentace organizace
 • Organizace školních výletů, zájezdů, exkurzí, plavání, kurzů
 • Projekty, žádosti o dotace
 • Vedení účetnictví organizace
 • Smlouvy a objednávky služeb

Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu dítěte. Dále pak klasifikaci a docházku dítěte, popřípadě vyšetření z poradenských pracovišť. Zpracováváme také osobní údaje zákonného zástupce dítěte v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, telefon, e-mail, popř. ID datové schránky. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší škole, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům, popř. poradenským centrům.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší škole, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Kontakt

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín
Mikulůvka 42
756 24 Bystřička

Ředitelka školy
606 959 366 
Účetní školy, školní jídelna
606 959 378
Školní družina
I. oddělení 792 764 024
II. oddělení 724 317 548

Mateřská škola - třída Sluníčka
733 418 556
Mateřská škola - třída Broučci
601 017 547 

606 959 366 Ředitelka školy
606 959 378 Účetní školy, školní jídelna
724 317 548 Školní družina
733 418 556 Mateřská škola - třída Sluníčka
601 017 547 Mateřská škola - třída Broučci

Více zde: https://zsmikuluvka.webnode.cz/skolni-druzina/archiv-fotografii/a2019-2020/

Počasí

dnes, neděle 5. 2. 2023
mírné sněžení -2 °C -9 °C
pondělí 6. 2. oblačno -2/-10 °C
úterý 7. 2. jasno -2/-11 °C
středa 8. 2. polojasno -2/-11 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek a výročí

Dnes je 5.2.2023

Svátek má Dobromila